Choď na obsah Choď na menu
 


Akné

Akné v pubertálnom veku ...

Jedno z najrozšírenejších kožných ochorení je akné. Najčastejšie sa začína prejavovať v období puberty, pretože vtedy nastáva prudké zvýšenie tvorby pohlavných hormónov a to má za následok zvýšenú tvorbu kožného mazu.

Najčastejšie sa akné vyskytuje na miestach kde je najviac mazových žliaz a to: na tvári, chrbte a hrudníku. Postihuje približne 85% mladých ľudí vo veku od 13 do 25 rokov života.
Akné časom zmyzne preto sa netreba stresovať. Toto ochorenie väčšinou spôsobuje  psychyckú traumu a preto netreba z toho robiť tragédiu. Pri menších vyrážkach stačí častejšie dodržiavať hygienu a používať dobré čistiace prostretky, aby ste mali tvár dobre umytú a čistú. Tým, čo akné vadí a chcú ho zakriť je najlepšie 
používať aknecolor ( neupcháva až tak moc póry ako normálny make-up). Hneď, keď prídete z práce alebo zo školy tvár si poriadne umyte, aby ste ju uvolnili a mohla dýchať.  

akne_2.jpg

Čím skôr pôjdete ku kožnému lekárovi, tým skôr začnete liečbou akné a skôr sa ho zbavíte. Nečakajte, pretože mám svoje skúsenosti a akné sa mi natolko zhoršilo že som mala už ťažkú formu a tým dlhšie a ťažšie sa lieči. 

Najhoršie čo môžete urobiť s vyrážkou je, že ju začnete vytláčať. Nechajte ju až nahnisia a potom so servítkou ju prepichnite ( zostane vám červený flak iba 1-2 dni). Prepichnúť neznemaná stískať/ vytláčať!  Akné keď sa uzdravuje robia sa šupinky a tie sa nemôžu odtrhnúť. Väčšinou to ľudí škrábe a dráždi ale pod šupinkou sa koža zaceluje a uzdravuje. Keď je zahojená, šupinka sama odpadne :) 

akne_puberta_4.jpg

A čo sa týka domácej liečby počula som veľa návrhov ako napr. pitie žihlavového čaju ( 1l za deň), maska zo škorice a medu, žiarenie UV lampy ( lampa sa dá ľahko kúpiť v lekárnictve) ...

sc-zihlavovy.jpg

 8a8ee025dbc5971a3aaad16a327fad13--mmf250x250.jpg05dbc22363_59520031_o2.jpg

**Prosím keď máte svoje skúsenosti s akné tak sem píšte do komentára. Možno vaša rada či skúsenosť niekomu pomôže** "Adminka"

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

娛樂城

(JosephTew, 5. 5. 2022 22:26)


娛樂城

娛樂城

(GilbertAcict, 5. 5. 2022 11:07)


娛樂城

娛樂城

(JosephLaf, 5. 5. 2022 11:04)


娛樂城

dark humor jokes

(DennisWhige, 5. 5. 2022 6:42)


娛樂城

娛樂城

(JosephTew, 4. 5. 2022 20:54)


娛樂城

escort esrael

(JamesFU, 4. 5. 2022 17:19)

https://ambi-lover-israil.cf
https://escort-israel-meno.tk
https://primmuns-israel-girls.ga
https://escort-israel-meno.gq
https://israely-lover-jubpa.tk

娛樂城

(JosephLaf, 4. 5. 2022 15:22)


娛樂城

娛樂城

(GilbertAcict, 4. 5. 2022 15:06)


娛樂城

직통 전화 기술

(Vernonfub, 4. 5. 2022 11:44)


정말 지긋지긋하게도 코로나가 계속해서 변이에 변이를 하고 그 사태가 길어짐에 따라 갈수록 경제도 악화되고 소상공인은 물론, 여러 직종에 종사하시는 분들 역시 그 피해가 점점 커지고 있습니다.
그로 인하여 여러가지 신용대출, 담보대출, 무담보대출, 무직자대출은 물론이고
다양한 카드론이나 캐피탈등을 이용한 대출 역시나 많아지고 있습니다.
하지만 문제는 여러 대출을 알아보더라도 대출 조건이 안되서 부당하게 높은 이자로
불법 대출을 이용하거나 여러 인증되지 않은 캐피탈등을 통해 자금을 구하시는 분들도 많습니다.
하지만 그러한 불법 대출도 있겠지만 요즘들어 새로이 자금을 마련할 수 있는 방법인 '폰테크'를 이용하시는 분들이 많아 지셨는데요 이 '폰테크'라는 것에 대해서 알아보겠습니다.

우선적으로 어떠한 일을 진행함에 있어서 제일 중요한건 당연히 '업체'입니다.
어떠한 업체를 이용하느냐에 따라 그 일의 결과가 달라지기 때문이죠
폰테크 역시 어떤 업체를 이용하느냐에 따라서 그 결과가 달라집니다.

그래서 다른 여러 곳들을 비교해 보고 찾은 가장 핫한 업체인 '다이렉트 폰테크'라는 곳을 소개해
드리겠습니다.
제일 중요한 '매입가'와 '안정성'의 조화가 잘 맞아 떨어지면서 가성비가 가장 좋은 업체이기 때문에
선택을 했습니다.

요즘 코로나로 인한 규제가 예전 보다는 많이 풀렸지만 그래도 아직 안심하기엔 상황이 좋지 않아
대면이나 방문하기를 꺼려하시는 분들을 위해 비대면을 통한 방식으로도 진행이 가능하며,
직접 매장에 방문하여 진행도 가능하고, 출장매입 또한 가능한 업체입니다.
무엇보다 제일 중요한건 다이렉트 폰테크는 당연히

정식 사업자등록 업체
사전승낙서 발급 업체
직접 매장을 운영하고 있는 업체
이 세가지를 모두 충족하는 업체 입니다.

만일 이 세가지가 모두 충족되지 않은 업체에서 진행을 할 경우 여러가지 불상사가 발생합니다.
더군다나 비대면 같은 경우에는 소중한 고객의 정보를 이용하여 추후 요금폭탄이나 추가개통으로 인해
사기를 입는 분들도 많고 심지어 개통 후 돈을 못받는 경우도 있으니 조심하셔야 합니다.

다이렉트 폰테크를 이용하시는 분들의 이점은

타 업체와 비교, 안정성 비례 가장 높은 매입가에 판매가 가능합니다.
365일 연중무휴 24시간 심지어 주말에도 문의가 가능 하다는 점입니다.
안전하고 빠른 조회와 진행을 통해 당일입금까지 가능합니다.
다년간의 노하우로 폰테크진행 사후에 문제가 생기지 않습니다.
전국 어디든 출장이 가능합니다.

이 밖에도 여러 장점들이 있지만 가장 중요한 것들만 체크를 했습니다.

다이렉트 폰테크 에서는 기타 사기방지를 위한 상담이나
본 업체를 이용하여 진행하지 않아도 친절하게 설명을 해 주시니 폰테크를
잘 모르시는 분들은 한번쯤 문의를 해보시는 것을 추천드립니다.
사실 여러 업체와 광고도 많아 어느 업체를 믿어야 할지 모르는 분들에겐
이것보다 더 좋은 것은 없을 것 같네요.

폰테크를 진행함에 있어서 주의해야 할 점도 물론 있습니다.

보장되지 않는 높기만한 매입가 경계하기

많은 분들이 높은 매입가만 보고 찾은 업체는 대부분 이런저런 명목으로 매입가에서 차감을 하는데요
보통 출장비를 받거나 출장비가 없다고 하고선 매입가에서 차감 후 지급하거나
수수료나 다른 명목들 역시 동일한 방식으로 결국은 매입가에서 차감을 하는 경우가 대부분이라
높은 매입가만 보고 진행을 하게되면 결국 피해가 발생할 수밖에 없습니다.

유심은 꼭 챙기기

폰테크 진행 이후에 유심칩은 어떠한 이유로든 본인이 반드시 챙겨야 합니다.
그렇지 않을 경우엔 소액결제로 인한 요금폭탄 소위 유심깡의 악용 우려가 있기 때문에
유심칩은 반드시 본인이 챙겨야 합니다.

매입금은 바로 받기

개통한 기기를 넘김과 동시에 그 자리에서 매입가를 입금받으셔야 합니다.
내일 입금이 된다거나 기타 이런저런 이유로 입금을 미루는건 99.9% 사기입니다.
처음보는 사람이 편의점에서 물건을 가져가면서 내일 돈을 주겠다고 하는 것과 마찬가지죠
절대로 기기를 넘김과 동시에 입금을 받으셔야 합니다.
그렇지 않은 경우엔 기기만 넘기고 돈은 입금받지 못하는 상황이 발생합니다.

기타 다른 주의사항들 역시 많지만 가장 중요한 점들만 말씀 드렸습니다.
나머지 자세한 사항은 다이렉트 폰테크에 문의하시면 쉽고 상세한 설명을 들으실 수 있습니다.

Sandie 344014386

(Roscoe1976, 4. 5. 2022 3:14)

https://www.wattpad.com/user/quiltnode1

furosemida precio

(furosemida precio, 4. 5. 2022 1:22)

El efecto diurético se desarrolla alrededor de 1 h después de la administración oral, alcanzando un máximo después de 3-6 h, con una duración de 8 a 10 h.

gạch ốp lát

(Vernonfub, 3. 5. 2022 23:01)


gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, cửa hàng nội thất
Text: Nội thất Tiến Khôi chuyên kinh doanh các mặt hàng gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, các loại mái ngói, thiết bị điện năng lượng Địa chỉ: 91 Đường Nguyễn Đệ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, SĐT: 0936565654, 0826565654, Website: noithattienkhoi.vn

娛樂城

(JosephTew, 3. 5. 2022 6:25)


娛樂城

娛樂城

(JosephTew, 30. 4. 2022 18:34)


娛樂城

BestForexBonus

(HowardZex, 30. 4. 2022 16:26)


Instant Transactions. With FXSign now quickly deposit and withdraw money anytime and anywhere without any delay. 150+ tradable instruments . 50% Bonus .

娛樂城

(JosephTew, 30. 4. 2022 6:00)


娛樂城

娛樂城

(JosephTew, 29. 4. 2022 6:53)


娛樂城

娛樂城

(JosephTew, 28. 4. 2022 19:22)


娛樂城

noclegi augustow blisko jeziora

(Piannuadymak, 28. 4. 2022 19:04)

noclegi pracownicze niedaleko augustowa

5.7x28 ammo

(DarnellKiT, 28. 4. 2022 9:53)


Having the right ammunition for your firearm is the key to any succesful hunting trip. Buy the ammunition you need at the price you want online with Honor Ammo shop. Fast delivery


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32

následující » 

 


Archív

Kalendár
<< júl / 2022 >>


Štatistiky

Online: 4
Celkom: 105810
Mesiac: 3026
Deň: 116